Cruella wearing The genus Scarabaeus on her ear.

Facebook Twitter Google Plus Linkedin Instagram YouTube

“Cruella” wearing The genus Scarabaeus on her ear. Scarabaeus is associated with the divine manifestation of the early morning sun
“Cruella” is painted with oil colors on canvas and her size is 40 x 30 x 2 cm. Earring: Swarovski 5728 – Scarab, 12 mm – “CR Scarabaeus Green Unf”


“Круела” носи Свещения Скарабей на ухото си.
Скарабеят е приеман за генератор на силна положителна енергия. Той е най-почитаният, най-често срещаният и най-познатият египетски символ.

Неговата символика е двойна: със своите прибрани крила той символизира ученика, а когато разтвори крила и ще се издигне към слънцето, сигурен в своята съдба, знаейки, че точно в този миг той е роден, за да лети.
Круела е направена с маслени бои на ленено платни и е голяма 40 х 30 см. Oбица: Swarovski 5728 – Scarab, 12 mm – “CR Scarabaeus Green Unf”

Facebook Comments