Skip to content

“Cruel La” with Scarabaeus – the divine manifestation of the early morning sun

“Cruel La” wearing The genus Scarabaeus on her ear. Scarabaeus is associated with the divine manifestation of the early morning sun 🌞🌞🌞
“Cruel La” is painted with oil colors on canvas and her size is 40 x 30 x 2 cm. Earring: Swarovski 5728 – Scarab, 12 mm – “CR Scarabaeus Green Unf”


“Круел Ла” носи Свещения Скарабей на ухото си. 👂💛🌚🌞🌚🌞

Скарабят е приеман за генератор на силна положителна енергия. Той е най-почитаният, най-често срещаният и най-познатият египетски символ. 🌞🌞🌞
Неговата символика е двойна: със своите прибрани крила той символизира ученика 🎓🎓🎓,
а когато разтвори крила и ще се издигне към слънцето, сигурен в своята съдба, знаейки, че точно в този миг той е роден, за да лети.🙏🙏🙏
Круела е направена с маслени бои на ленено платни и е голяма 40 х 30 см. Oбица: Swarovski 5728 – Scarab, 12 mm – “CR Scarabaeus Green Unf”