“Cruel La” with Scarabaeus – the divine manifestation of the early morning sun

Facebook Twitter Google Plus Linkedin Instagram YouTube

“Cruel La” wearing The genus Scarabaeus on her ear. Scarabaeus is associated with the divine manifestation of the early morning sun 🌞🌞🌞
“Cruel La” is painted with oil colors on canvas and her size is 40 x 30 x 2 cm. Earring: Swarovski 5728 – Scarab, 12 mm – “CR Scarabaeus Green Unf”


“Круел Ла” носи Свещения Скарабей на ухото си. 👂💛🌚🌞🌚🌞

Скарабят е приеман за генератор на силна положителна енергия. Той е най-почитаният, най-често срещаният и най-познатият египетски символ. 🌞🌞🌞
Неговата символика е двойна: със своите прибрани крила той символизира ученика 🎓🎓🎓,
а когато разтвори крила и ще се издигне към слънцето, сигурен в своята съдба, знаейки, че точно в този миг той е роден, за да лети.🙏🙏🙏
Круела е направена с маслени бои на ленено платни и е голяма 40 х 30 см. Oбица: Swarovski 5728 – Scarab, 12 mm – “CR Scarabaeus Green Unf”

Facebook Comments