Skip to content

Doll with green apples / Кукла със зелени ябълки

The green apples are tasty, sometimes sweet, other times sour. They are so cute! That is why I decided to “hang” them on my new painting: “Doll with green apples”, 45 x 35 x 2 cm, part of my project “Dolls in costumes”

Зелените ябълки са вкусни, едновременно сладки и кисели, великолепни и супер симпатични! “Кукла със зелени ябълки” от моята униална колекция “Кукли в носии”, която непрекъснато се разраства!
“Doll with green apples”
45 x 35 x 2 cm
Oil on canvas
🖼️🍏🍏🍏🎨🇧🇬🇧🇬🇧🇬🖼️🍏🍏🍏🎨🇧🇬🇧🇬🇧🇬🖼️🍏🍏🍏🎨🇧🇬🇧🇬