Skip to content

From August 4th to 11-th I will be showing my art at International Art fest Bansko / От 4-11 Август ще участвам в Арт Фестивал Банско

From August 4-th to 11-th I will be showing my art at “International Art fest Bansko”

 

/ От 4-11 Август ще участвам в “Арт фестивал Банско” с тези картини. По същото време се провежда и Джаз фестът. Заповядайте!