Skip to content

How do I choose my Swarovski crystals? Как си избирам кристалите Swarovski картините?

Избирам всеки камък индивидуално съобразно конкретната картина, която ми е във въображението или вече е готова.