Facebook Twitter Google Plus Linkedin Instagram YouTube

Публикация във Фейсбук във връзка с интервю от руските режисьори Всеволод Липатов и Ольга Липатова

Радосвета Желязкова