Facebook Twitter Google Plus Linkedin Instagram YouTube

Писателят Димо Райков говори за портрета си

Писателят Димо Райков ме трогна с прекрасните си думи към мен и портрета, който създадох за неговата нова книга. “ОГРАДАТА… Ето какво намерих току-що в мрежата… Да, това е моят…